[Video] Hành trình của rác thải nhựa

.

Theo dấu chân những đồ nhựa từ khi sản xuất đến lúc kết thúc vòng đời trên biển, đất liền và trong bụng con người.

Nguồn: khoahocphattrien.vn