[Video] Toàn cảnh ngày hội STEM 2019

.

Hãy cùng nhìn lại toàn cảnh Ngày hội STEM 2019, nơi học giống như chơi mà chơi cũng chính là học.


Nguồn: khoahocphattrien.vn