Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của E"Dawn?

.

Thành viên nào ban đầu được đào tạo ở SM Entertainment?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào?
E"Dawn
Yan An
Kino
Jin Ho

Pentagon debut với ca khúc nào?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 1
Gorilla
Runaway
Like This
Can You Feel It

4 thành viên nào của Pentagon xuất hiện trong MV "Secret" của G.NA?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 2
Jin Ho, Yeo One, Yuto, Woo Seok
Hong Seok, Shin Won, Yan An, Hui
E"Dawn, Hong Seok, Woo Seok, Hui
Hui, E"Dawn, Yeo One, Kino

2 thành viên nào không phải người Hàn?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 3
Yeo One và Shin Won
Yan An và Yuto
Kino và Hui
E"Dawn và Hong Seok

Tên fandom của Pentagon là gì?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 4
Universe
Interstellar
Galaxy
Solar System

2 thành viên nào hợp tác với Hyun Ah để thành lập Triple H?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 5
Jin Ho và Hong Seok
Yuto và Kino
Hui và E"Dawn
Yan An và Shin Won

Thành viên nào nóng tính nhất?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 6
Yan An
Shin Won
Yeo One
Kino

Thành viên nào được coi là "bà nội trợ" của Pentagon?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 7
Hui
Jin Ho
Hong Seok
Shin Won

Ai là người giỏi nhất khi bắt chước các điệu nhảy của nhóm nhạc nữ?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 8
Yeo One
Kino
E"Dawn
Shin Won

Thành viên nào cao nhất Pentagon?

Bạn hiểu gì về nhóm Pentagon của EDawn như thế nào? - 9
Woo Seok
Yuto
Jin Ho
Yan An
Nguồn: ione.vnexpress.net