Năm 2018: Satra lãi 1.601 tỷ đồng, còn hơn 11.000 tỷ đồng tiền mặt

.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến thời điểm cuối 31/12/2018, tổng tài sản của Công ty đạt 21.528 tỷ đồng, tăng 1.743 tỷ đồng (tương đương 8,8%) so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, khoản mục tiền và tương đương tiền của Công ty đạt 11.382 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Satra cũng đang ghi nhận hơn 1.501 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước. 

Thế Anh

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn