Hai Pha Việt Nam đầu tư dự án BT tại Hà Nam

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý) đã được lựa chọn là nhà đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 54,748 tỷ đồng này. Trong đó, tổng chi phí thực hiện Dự án là 45,379 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 9,349 tỷ đồng. Khu đất đối ứng cho Dự án có tổng diện tích 35.670 m2 tại xã Đinh Xá, TP. Phủ Lý.        

Trần Kiên

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn