Khai mạc triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn