Roaming không còn là dịch vụ xa xỉ nếu bạn là khách hàng của MobiFone

.
Nguồn: giaoduc.net.vn