Sản phẩm ứng dụng AI, Robotic của BIDV đạt giải Sao Khuê 2019

.
Nguồn: giaoduc.net.vn