Vincom Center Landmark 81 được vinh danh trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam

.
Nguồn: giaoduc.net.vn