Công an phường không thấy ông Linh ở địa chỉ đăng ký cư trú

.
Nguồn: giaoduc.net.vn