Giáo sư Klaus Schwab: Đây là hội nghị khu vực thành công nhất của WEF

.
Nguồn: giaoduc.net.vn