Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

.
Nguồn: giaoduc.net.vn