BÁO ĐIỆN TỬ<br>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

 


Triển lãm giới thiệu tới công chúng, tác phẩm của 13 tác giả đã vinh dự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2016. (ảnh : Tư liệu Ban Tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016)


Trong các tác phẩm của 13 tác giả trưng bày tại Triển lãm có 2 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật là Lương Nghĩa Dũng (nhiếp ảnh), Tạ Quang Bạo (điêu khắc); 11 tác giả được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn họa, nghệ thuật là Nguyễn Bích, Cổ Tấn Long Châu, Bửu Chỉ, Lê Lam, Đỗ Sơn (hội họa); Phan Gia Hương, Nguyễn Văn Quế (điêu khắc); Nguyễn Hữu Cấy, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Mầu Hoàng Thiết (nhiếp ảnh).

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc, có nội dung tư tưởng sâu sắc, có giá trị nghệ thuật cao, tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà.

Triển lãm diễn ra từ ngày 30/8 đến hết ngày 8/9/2018../.

Kim Cương Nguồn: dangcongsan.vn