BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.

Ông Lê Cao Long, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, những cán bộ ở TP. Hồ Chí Minh bị các cơ quan chức năng khởi tố và kiến nghị xử lý kỷ luật thời gian vừa qua đã củng cố niềm tin của nhân dân Thành phố vào Đảng, vào quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu, tạo ra phong trào lớn hiện nay mà bất kỳ thành viên nào trong Đảng cũng không thể đứng ngoài cuộc; càng chứng minh quan điểm chỉ đạo “không có vùng cấm”, “không có việc hạ cánh an toàn”. Xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định như vậy thì Đảng mới mạnh được. 

Bà Phạm Thị Uyển, người dân quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Người dân ở khu phố tôi khi nghe thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm của ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành phố là rất nghiêm trọng, kiến nghị xử lý kỷ luật và khởi tố ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng với một số quan chức khác mà thấy buồn và đau xót…Qua đây, người dân chúng tôi thấy rằng, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan tham mưu của Đảng đã có sự quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

Ông Lê Văn Đỉnh, người dân quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Còn theo ông Lê Văn Đỉnh, người dân quận 9  (TP. Hồ Chí Minh) đánh giá rất cao công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Ông Lê Văn Đỉnh cho rằng, công tác này đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với việc xử lý hàng loạt cán bộ của Thành phố vừa rồi cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra cũng đã tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm; trên cơ sở đó, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm.

 ông Dương Văn Hạnh, người dân quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Nhận định về việc phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trong thời gian gần đây trên địa bàn, ông Dương Văn Hạnh, người dân quận 7, TP. Hồ Chí Minh cho rằng: Công tác này đã, đang được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây. Qua việc khởi tố một số cán bộ cho thấy, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai.

Từ những kết quả trên cho thấy, những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong nhân dân Thành phố. Và đây cũng chính là nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa TP. Hồ Chí Minh cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững./.

K.V Nguồn: dangcongsan.vn