Quốc hội thảo luận dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), dự án Luật Chăn nuôi

.

Ngày 07/11, Quốc hội họp phiên toàn thể. Buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) và thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), dự án Luật Chăn nuôi - ảnh 1Quốc hội sẽ lần đầu thảo luận về việc thông qua Hiệp định CPTPP. Ảnh: Hoàng Hà. 

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi.

Nguồn: vovworld.vn