VinaPhone dẫn đầu chuyển mạng giữ số

.
Nguồn: doanhnhansaigon.vn