Tỷ lệ đúng giờ của VietJet Air trên mức chuẩn bình quân thế giới

.
Nguồn: baophapluat.vn