Thái Nguyên: Doanh nghiệp kêu cứu vì bị "ngâm" hồ sơ ĐTM?

.
Nguồn: baophapluat.vn