Bộ Công Thương chỉ thích được khen?

.
Nguồn: baophapluat.vn