Có bất công tâm trong thành phần tham dự Hội nghị phản biện dự án “lấn sông Hàn”?

.
Nguồn: baophapluat.vn