"Mắc kẹt" trong mỏ đá hết hạn khai thác dân kêu trời không thấu

.
Nguồn: baophapluat.vn