Lý giải hiện tượng mộng du
 

Lý giải hiện tượng mộng du  

Mộng du là biểu hiện cao nhất của chứng rối loạn giấc ngủ, con người thức dậy làm những hành động đời thường nhưng hoàn toàn không ý thức.