Giá dầu Mỹ tăng 7 tuần liên tiếp

Giá dầu Mỹ tăng 7 tuần liên tiếp

Trung Mến | Giá dầu trên thị trường Mỹ hướng đến tuần tăng thứ 7 liên tiếp – chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất trong khoảng 5 năm. Giao dịch dầu trên thị trường Mỹ và Anh sẽ nghỉ...